Ana Sayfa          Hizmetlerimiz         Network Altyapısı         Online Destek         İletiºim
 
   Forum ve Portal


Günümüzde pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan forum altyapısı genellikle Php kullanılarak yapılmaktadır.Bu dil sayesinde birçok kalabalık eklenti yerine yöbetim ve içerik baºlığı altında iki ana dizin oluºturulmaktadır.BilgisayarKurdu© olarak bu mevcut düzenin istenilen doğrultuda değiºtirilmesini gerçekleºtirmekteyiz.

Portal Sitede ise; web üzerinde bulunan "önemli" sitelerin belli bir gruba göre sınıflandırılmıº olarak sunulduğu web siteleridir. Portal siteler tasarlanırken, içerik seçimi (hangi sitelerin kendi alanlarında en iyi, yani "önemli" olduğu) o siteyi diğer portallar arasında ön plana çıkartabilmektedir..

Bir baºka deyiºle, portal sitelere, İnternet’e giriº ve bilgi sorgulama için kullanılabilecek "başlangıç noktaları" gözüyle bakabiliriz. Zaten, portal siteler de kendilerini, İnternet’e giriş kapıları olarak tanımlamakta ve kendi adreslerinden İnternet'te sörf yapmaya baºlayıp aradığınız her yere ulaºacağınız sloganını kullanmaktadır

Kurumsal portalların, web portallarından farkına gelince,kurumla iliºkili her türlü ve her kaynaktaki kaynağın tek bir yerde toplanmıº olmasıdır.Forum hizmetinin haricinde BilgisayarKurdu© tasarı aºamasında olan portal fikirlerinide çözüme ulaºtırmaktadır.

 

 

 

 


 

Tüm Hakları Saklıdır | BilgisayarKurdu Design Group | BilgisayarKurdu Inc. © 2012