Ana Sayfa         Hizmetlerimiz         Network Altyapısı         Online Destek         İletiºim
 
   Web Programlama


İ
stediğiniz programı en güncel halleriyle web ortamına taºıyabiliriz. Sizin güncelleyebileceğiniz web sayfaları,web ortamında personel takibi,muhasebe,stok veya kullandığınız herhangi bir program..

Web ortamında etkileºimli dinamik sayfalar hazırlamak için yazılı ve görsel içeriğin bir veritabanı üzerinde bulundurulması ve yönetilmesi gerekmektedir. Web-veritabanı entegrasyonu hem dinamik ve interaktif siteler oluºturmakta hem de çok kolay ve hızlı bir ºekilde web üzerinde yayınlanan içeriğin güncellenmesine imkan tanımaktadır.BilgisayarKurdu© düºünülen her tasarımı web arayüzüne aktarabilecek altyapıya sahip durumdadır.

 

 

 

 


 

Tüm Hakları Saklıdır | BilgisayarKurdu Design Group | BilgisayarKurdu Inc. © 2012